Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายอนันต์ ทองต่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายพงษ์เลิศ ชมมาลัย
นายช่างโยธา
Responsive image
Responsive image
นายจักรพันธ์ วงษ์ชื่น
นายช่างเขียนแบบ
Responsive image
นายสมพร ฟักหอมเกร็ด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
Responsive image
นายปรีดา ฟักหอมเกร็ด
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
Responsive image
นายศิขรินทร์ เย็นเพชร
พนักงานผลิตน้ำประปา
Responsive image
นางสาวชุติมา ฤทธิ์คำรพ
คนงาน
Responsive image
นางสาวสุวินันท์ น้ำดอกไม้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสำรี พึ่งประชา
คนงาน
Responsive image
นางสาวธนพร สาระยาน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
Responsive image
นางสาวมาลัย แก้วไทรฮุ่น
คนงาน
Responsive image
นางสาววณิชยา อ่อนส้มกิจ
คนงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th