Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายธงชัย อำนาจนิกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 087-9994875
Responsive image
Responsive image
นายปรีชา ทรัพย์สุริต
หัวหน้าสำนักปลัด 089-9181152
Responsive image
นางสาวน้ำฝน ถิ่นวงษ์พรหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 081-3722342
Responsive image
นางปุณิกา อินทร์กรุงเก่า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 099-5274663
Responsive image
นายนิคม ฤทธิ์คำรพ
ภารโรง
Responsive image
นางสาวรัตนา แก้วไทรคุ้ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางปิยาภรณ์ กิจสนิท
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาววิไล อิ่มไพบูลย์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
Responsive image
นางสาวศิริรักษ์ รุ่งอโณทัยกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวพรทิพย์ เคาวสุต
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวรัชดาภรณ์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวกรณ์ศิพัฒน์ กลิ่นประทุม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายชัยธวัช สุนประชา
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวพิไลพร ไทรทองมี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายมานพ แก้วไทรนันท์
พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th