Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายอรุณ สุนประชา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม โทร. 084-7074614
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบุญชัย เสนาะคำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม โทร. 086-0785165
Responsive image
Responsive image
นายเสรี สรวงเกษม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 โทร. 087-9987716
Responsive image
นายบรรดิษฐ อ่อนส้มกิจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 โทร. 080-1119793
Responsive image
นายสมศักดิ์ ฟักหอมเกร็ด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 โทร. 089-2220337
Responsive image
นายเอกภัท ชยากรเมธิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 โทร. 095-9325979
Responsive image
นายสำอางค์ เหลาประทุม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 โทร. 081-9959334
Responsive image
นายสุชาติ ยอดมิ่งขวัญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 โทร. 080-6514213
Responsive image
นางฉลวย คล้อยอรุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 โทร. 087-1684614
Responsive image
นายเกริก สุภาฑิตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 โทร. 080-6644152
Responsive image
นายธีระ เย็นเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 โทร.085-3766004
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th