Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปี 2563
Responsive image
              เมื่อวันที่  3  เมษายน  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

             โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

             1. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม มีการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             
             2. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจกกหมาย  ระเบียบ คำสั่ง  หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คลาดเคลื่อน
           
             3. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม  มีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

             4. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
         
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2563