Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
              องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ได้สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 จึงขอรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้
- เฉพาะเจาะจง จำนวน 156 โครงการ
              รวมมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 138 โครงการ และได้ตรวจสอบเรื่องการร้องเรียนที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด
ดาวน์โหลด
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561