Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
01 ต.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
01 ต.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล 2565
01 ต.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
01 ต.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
01 ต.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือการมาตราฐานการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
01 ต.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์
01 ต.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใช้น้ำประปา
04 มิ.ย. 2561 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือสำหรับประชาชน (สำนักปลัด)
04 มิ.ย. 2561 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือสำหรับประชาชน (กองช่าง)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th