Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
16 ต.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
01 ต.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30 ก.ย. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
31 มี.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
25 ต.ค. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
10 ต.ค. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01 ต.ค. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2562
30 ก.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th