Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายรับรายจ่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ต.ค. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2561
29 ต.ค. 2561 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (รอบ 6 เดือน)
05 ต.ค. 2561 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
05 ต.ค. 2561 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 ต.ค. 2561 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
05 ต.ค. 2561 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานยอดเงินสะสมระบุวัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจคงเหลือ ปีงบประมาณ 2561
05 ต.ค. 2561 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th