Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ข้อบัญญัติ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ย. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
16 ก.ย. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 ก.พ. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
31 ม.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
15 ต.ค. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
06 ก.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
08 ส.ค. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การควบคุม การเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
20 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02 ต.ค. 2560 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหำรส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560
01 ต.ค. 2560 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th