Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดนครปฐม

12 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตำบลไทรงาม

11 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ร่วมปฏิญานต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

03 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รณรงค์ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะ

03 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม อนุรักษ์ผ้าไทย

21 ม.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม โครงการตำบลเป็นสุขนำทุกข์พูดคุย

03 เม.ย. 2563
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปี 2563

06 ส.ค. 2558
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย)

19 พ.ย. 2553
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม กิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ

19 พ.ย. 2553
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th