Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 ม.ค. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

13 ธ.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

01 ธ.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม สำรวจความเสียหายสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

01 ธ.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประชุมคณะกรรมการวัดเพื่อขอใช้พื้นที่วัดในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

05 พ.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ช่องทางรายงานและแจ้งข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด

03 พ.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม โรคไข้เลือดออก

19 เม.ย. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปี 2564

31 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดนครปฐม

12 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ตำบลไทรงาม

11 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ร่วมปฏิญานต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th