Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2564
ถึง
11 มี.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
31 มี.ค. 2563
ถึง
31 มี.ค. 2563
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 มิ.ย. 2562
ถึง
18 มิ.ย. 2562
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์
18 มิ.ย. 2562
ถึง
18 มิ.ย. 2562
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
02 ต.ค. 2561
ถึง
02 ต.ค. 2561
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
02 ต.ค. 2561
ถึง
02 ต.ค. 2561
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
02 ต.ค. 2561
ถึง
02 ต.ค. 2561
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ก.ย. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ก.ย. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th