Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 เม.ย. 2565
ถึง
26 เม.ย. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
21 เม.ย. 2565
ถึง
21 เม.ย. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
10 มี.ค. 2565
ถึง
10 มี.ค. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2565
ถึง
10 มี.ค. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference :TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
15 ก.พ. 2565
ถึง
15 ก.พ. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
06 ม.ค. 2565
ถึง
06 ม.ค. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G1000 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564
ถึง
02 ธ.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 3 กล่อง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564
ถึง
18 พ.ย. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมเครื่องไฟ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 27 หลัง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564
ถึง
18 พ.ย. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
01 พ.ย. 2564
ถึง
01 พ.ย. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือดตั้งท้องถิ่น จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th