Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ย. 2565
ถึง
21 ก.ย. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรงาม จำนวน 1 หลัง
21 ก.ย. 2565
ถึง
21 ก.ย. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคลองญี่ปุ่น โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) สูง 6 เมตร ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 90 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
26 เม.ย. 2565
ถึง
26 เม.ย. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
21 เม.ย. 2565
ถึง
21 เม.ย. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
10 มี.ค. 2565
ถึง
10 มี.ค. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มี.ค. 2565
ถึง
10 มี.ค. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference :TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
15 ก.พ. 2565
ถึง
15 ก.พ. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
06 ม.ค. 2565
ถึง
06 ม.ค. 2565
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G1000 โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564
ถึง
02 ธ.ค. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 3 กล่อง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564
ถึง
18 พ.ย. 2564
นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็นท์พร้อมเครื่องไฟ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 27 หลัง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th