Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มิ.ย. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
08 มิ.ย. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
01 มิ.ย. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปี 2563
19 พ.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความดปรงใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
16 เม.ย. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
08 เม.ย. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
31 มี.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
31 มี.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
31 มี.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
09 มี.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 (ณ 1 เมษายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th