Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือ การปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือ การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือ การปฏิบัติงานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม คู่มือ คู่มือการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม มาตรฐานการให้บริการขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัยการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ 2562
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561-2563
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
25 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th