Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ก.ย. 3106 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานการใช้สนามกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563) ตารางแสดงปริมาณผู้ใช้สนามกีฬาสาธารณะในแต่ละหมู่บ้าน
09 ก.ย. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
31 มี.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
31 มี.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 และ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
31 มี.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
31 มี.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
31 มี.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ 31 มีนาคม 2564
03 มี.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
01 มี.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
01 ก.พ. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th