Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่่ 1 ไตรมาสที่ 1 และ 2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
31 มี.ค. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 มี.ค. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
31 มี.ค. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ 31 มีนาคม 2565
10 ก.พ. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
21 ม.ค. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
18 ม.ค. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม โครงการให้ความรุ้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล ลุกจ้าง ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
13 ม.ค. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ (No Gift Policy)
07 ม.ค. 2565 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
24 ธ.ค. 2564 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th