Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
เส้นทางการคมนาคม
 - ถนนลาดยาง
 - ถนนลูกรัง
 - ถนนคอนกรีต
 - ห่างจากอำเภอ
 - ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐม
 - ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ถนนสายหลักการเดินทางเข้าสู่ตำบล
 - เส้นทางที่ 1 ถนนสายบางเลน – วัดไผ่โรงวัว
 - เส้นทางที่ 2 ถนนสายบางเลน – บางหลวง
 - เส้นทางที่ 3 ถนนสายบางเลน – นิลเพชร

จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 3 กิโลเมตร
จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 4.23 กิโลมตร
จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 530 เมตร
ประมาณ 13 กิโลเมตร
ประมาณ 58 กิโลเมตร
ประมาณ 60 กิโลเมตร


ระยะทาง 9 กิโลเมตร
ระยะทาง 6 กิโลเมตร
ระยะทาง 6 กิโลเมตร

- การเดินทางไปยังตำบลไทรงาม 3 เส้นทาง มีถนนลาดยาง การคมนาคมสะดวก ห่างจากอำเภอบางเลนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 13 กิโลเมตร

ถนนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
                                        

การโทรคมนาคม
- หอกระจายข่าว  
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
- โทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่  
จำนวน 11 แห่ง
จำนวน 8 แห่ง
ร้อยละ 74.63
                                                 
การไฟฟ้า
- ทุกครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้โดยไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th