Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
     เดิมตำบลไทรงาม ขึ้นอยู่กับตำบลบางไทรป่า อำเภอบางปลา จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ.2506 ทางอำเภอบางเลน ได้แบ่งแยกตำบลหลายตำบล เพื่อขยายเขตการปกครองเพิ่มขึ้น ตำบลไทรงามแบ่งแยกมาจากตำบลบางไทรป่า จำนวน 11 หมู่บ้าน สาเหตุที่เรียกว่าตำบลไทรงาม ก็เนื่องมาจากมีต้นไทรขนาดใหญ่มาก ขึ้นอยู่ปากคลองบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่พวงมาลัยศรี ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ พอมีการขยายเขตการปกครอง และให้ตั้งชื่อตำบล ชาวบ้านจึงลงมติ เรียกชื่อตำบลว่า “ตำบลไทรงาม” ตามชื่อของต้นไทร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
     ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
     ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล “ขนาดกลาง” โดยมีคณะบุคคลที่สำคัญในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม คือ

 
ฝ่ายบริหาร
   นายเสกศัลย์
   นายเล้ง
   นายทรงวุฒิ

ฝ่ายกิจการสภา
   นายศิริ
   นายพยนต์
   นายสมชัย

ไทรสาเกตุ
มะหะหมัด
ทองบัวศิริไล


สะอาดเอี่ยม
ไซพันธ์แก้ว
ไทรระพันธ์

ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร 
ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร 
ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร/นายก อบต.


ดำรงตำแหน่ง  ประธานสภาฯ
ดำรงตำแหน่ง  ประธานสภาฯ
ดำรงตำแหน่ง  ประธานสภาฯ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 - 2542
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2543
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน


ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 - 2542
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 - 2543
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th