Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันการทุจริต
แบบทดสอบความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ อบต.ไทรงาม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่ว... (31 มี.ค. 2565)  
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 ... (31 มี.ค. 2565)  
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (31 มี.ค. 2565)  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่่ 1 ไตรมาสที่ 1 และ 2 (ระห... (31 มี.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (10 ก.พ. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหารบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (21 ม.ค. 2565)
โครงการให้ความรุ้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนต... (18 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญในเทศก... (13 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน... (07 ม.ค. 2565)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไทรงาม อ... (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเห... (24 ธ.ค. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหา... (08 ธ.ค. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหา... (08 ธ.ค. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ที่ 216/2564 เรื่อง การจ้างและการแต่งตั้งพนักง... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเห... (28 ต.ค. 2564)
โครงการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิล ประจำปี 2564 (04 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติง... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักง... (01 ต.ค. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (01 ต.ค. 2564)
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (01 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดคว... (10 ม.ค. 2565)  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์... (13 ธ.ค. 2564)  

ประชุมคณะกรรมการวัดเพื่อข... (01 ธ.ค. 2564)  

สำรวจความเสียหายสาธารณภัย... (01 ธ.ค. 2564)

ช่องทางรายงานและแจ้งข่าวเ... (05 พ.ค. 2564)

โรคไข้เลือดออก (03 พ.ค. 2564)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน... (19 เม.ย. 2564)

การอบรมโครงการเพิ่มศักยภา... (31 มี.ค. 2564)

โครงการปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ... (12 มี.ค. 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรง... (11 มี.ค. 2564)

อนุรักษ์ผ้าไทย (03 มี.ค. 2564)

รณรงค์ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ... (03 มี.ค. 2564)

ใบความรู้โครงการควบคุมโรค... (01 มี.ค. 2564)

โครงการตำบลเป็นสุขนำทุกข์... (21 ม.ค. 2564)

การฝึกการป้องกันและบรรเทา... (06 ส.ค. 2558)

โครงการตรวจสารเสพติด (19 พ.ย. 2553)

กีฬาประจำ อบต (19 พ.ย. 2553)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ (19 เม.ย. 2552)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคลองญี่ปุ่น โดยติดตั้งเสาไฟฟ้... (21 ก.ย. 2565)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรงาม จำนวน 1... (21 ก.ย. 2565)  
ประกาศยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 ... (26 เม.ย. 2565)  
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอั... (21 เม.ย. 2565)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference :TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนา... (10 มี.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ... (10 มี.ค. 2565)
การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่... (15 ก.พ. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมแซมเ... (06 ม.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน... (02 ธ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเต็น... (18 พ.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต... (18 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์... (01 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเ... (01 ต.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565... (01 ต.ค. 2564)
รายการผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต... (06 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต... (06 ก.ย. 2564)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ทดแทนบ่อเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านท่าเรือ ตำบลไทรงาม (20 ส.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านคลองสอง (30 ก.ค. 2564)
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรงาม (30 ก.ค. 2564)
Responsive image
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 3... (31 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (31 มี.ค. 2563)  
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (18 มิ.ย. 2562)  
คู่มือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ (18 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (02 ต.ค. 2561)
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน (30 ก.ย. 2560)
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (30 ก.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th